Regulamin

Regulamin

Regulamin

– Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych podczas wykonywania czynności serwisowych oraz za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu do i z serwisu.
– Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne oprogramowanie znajdujące się na dysku komputera dostarczonego do naprawy.
– Sprzęt zostanie zdiagnozowany tylko pod kątem usterki zgłoszonej przez klienta.
– Serwis udziela gwarancji tylko na wykonaną naprawę zgłoszonej usterki .
– Serwis zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania naprawy w przypadku braku części zamiennych.
– Diagnoza jest bezpłatna jeśli klient wyrazi zgodę na naprawę, w przypadku rezygnacji mogą zostać naliczone koszty związane z ekspertyzą techniczną w wysokości 50zł.
– Diagnoza w serwisie Sos-Laptop wykonywana jest do 24h od momentu przyjęcia sprzęt; w niektórych bardziej skomplikowanych przypadkach czas ten może sie wydłużyć do 72h .
– Czas naprawy zależy od rodzaju i skomplikowania usterki oraz dostępności części zamiennych.
– Na wykonane usługi serwis Sos-Laptop udziela 90 dniowej gwarancji; istnieje możliwość przedłużenia lub skrócenia czasu gwarancji.
– Wadliwie działające oprogramowanie nie podlega naprawie gwarancyjnej.
– Uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji na wykonaną usługę.
– Czas naprawy gwarancyjnej wynosi do 14 dni roboczych, okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części. Okres gwarancji w tym przypadku zostaje wydłużony o czas pobytu laptopa w serwisie.
– Za akcesoria pozostawione w komputerze, a nie wpisane w protokole przyjęcia sprzętu Serwis nie odpowiada.

Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty, jest to związane z rodzajem usterki i szeroko rozumianym procesem technologicznym w której wykonana jest płyta główna komputera. Na przykład: regeneracja układu BGA nie pomogła i płyta zmieniła swój sposób działania – trzeba taki wadliwy układ wymienić na nowy/sprawny.
Niektóre z drobnych usterek (szczególnie uszkodzenia w układach zasilania np. zwarcia) wymagają usunięcia w trakcie ekspertyzy – ma to na celu weryfikację zakresu uszkodzenia – w takiej sytuacji serwis zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 150 zł bez konieczności powiadomienia klienta.
Serwis ma prawo nie przyjąć komputera jeśli istnieje podejrzenie, że urządzenie jest kradzione, niewiadomego pochodzenia, stwarza zagrożenie życia i zdrowia ludzi.